ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМАТА

Офис:   02 421 4514
GSM: 088 836 2082
E-mail: office@gslconsult.eu
Skype: gslconsult


Защо ние

В съвременната динамична бизнес среда, среда на бързо променящо се законодателство в България, на растящи законови изисквания и нелоялна конкуренция, е изключително важно да изберете правилния бизнес партньор в сферата на правните и счетоводни услуги. Този партньор трябва да Ви гарантира сигурност за Вашия бизнес. Да Ви помага и улеснява при вземането на решения. Да Ви информира при промени в изискванията на законодателството и стопанската конюнктура.

Нашата мисия

Ние, като фирма, вече утвърдена на пазара, се стремим максимално да помагаме на нашите клиенти за преодоляване на трудности, възникващи с администрацията. Стараем се да предоставяме своевременна, полезна и точна информация, засягаща обслужваните от нас фирми. В същото време целта ни е да разширяваме предлаганите от нас услуги и да ги правим достъпни за повече на брой лица и фирми.

Какво предлагаме

Предлагаме Ви абонаментно счетоводно обслужване, годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишни данъчни декларации, изготвяне на справки-декларации по ЗДДС, регистрация по ДДС , изготвяне и подаване на Интрастат-декларации, изготвяне на VIAS-декларации, подаване на информация в НАП, изготвяне на трудови договори, съдебна регистрация на фирми, консултации в областта на счетоводството и данъците, правни консултации, застраховки в утвърдени компании и др.

Partnership

GSLConsult ви препоръчва да изберете внимателно своя бизнес партньор в сферата на счетоводните и правни услуги, да се консултирате с него, преди да вземате решения, отнасящи се до Вашия бизнес, да се вслушвате в съветите му и да ползвате пълноценно информацията, която Ви предоставя.

GSL Cleaning Logo

Партньори
Alimex Logo ReExe Logo Partner Company Stemil BG Ltd